xubuntu : Ubuntu Help


Restore Xubuntu menu appearance

xubuntu xfce configuration menu
Updated January 20, 2019 00:02 AMsafe or secure dual boot

dual-boot xubuntu windows
Updated January 18, 2019 01:02 AM

Someone illegally accessed my fb account

xubuntu firefox
Updated January 17, 2019 18:02 PM

Xubuntu 14:10 reboot problem

boot xubuntu 14.10
Updated January 17, 2019 00:02 AM

DVI-VGA adapter problem

nvidia xubuntu display resolution
Updated January 16, 2019 21:02 PMBlueetooth auto-start not working

18.04 xubuntu bluetooth 18.10
Updated January 15, 2019 09:02 AM


Xubuntu Printer Manager doesn't work

xubuntu printing
Updated January 14, 2019 16:02 PM

Make bind-mounts unmountable

xubuntu fstab
Updated January 14, 2019 09:02 AM


Showing Page 1 of 0